Close
Zeytinburnu/İstanbul Çırpıcı Mah. Prof. Dr. Aziz Ergin Cd No:74, 34025
0212 416 81 23 yivset@yivset.com.tr
Open hours: Hafta İçi 09:00 - 17:00

1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek. Dilekçe örnekleri Müdürlüğümüzden veya örnek dilekçeler linkinden temin edilebilir.)

2- Yarım kapak karton dosya,

3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,

4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB ve Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde düzenlenen sağlık kurulu raporu). *Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.

5- 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf, ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)

6- Süresi dolan taşıma/bulundurma ruhsatlarının yenilenmesi veya bulundurma ruhsatlı silahlarda adres değişikliği gibi işlemlerde, silahlar yol nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için ruhsat veren birime getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde silah ve fatura aslının 60 gün içerisinde ruhsat düzenleyen birime ibrazı zorunlu olup, bu sürenin aşılması halinde adli işlem başlatılır. MKE Kurumundan alınan silahlar için düzenlenen fatura düzenlendiği tarihten itibaren 7 gün süre ile yol nakil belgesi yerine geçerli olup, 7 günden sonra yapılacak nakillerde ruhsat verecek birimden yol nakil belgesi düzenlenmesi gerekir.

7- 5 yıllık silah Bulundurma harç bedeli yatırılıp makbuz getirilecek, (Harç ücreti Emniyet Müdürlüğümüz binası içerisindeki maliye veznesine, saat 15:45 e kadar yatırılabilir.)

8- Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )

9- Başvuru sahipleri adlarına müracaat tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içerisinde alınmış, 6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında 2.000 (iki bin) Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge getirilecek.

10- 35 TL Tutarında Silah Bulundurma Ruhsatı Kart Ücreti Dekontu (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü; T.C. Ziraat Bankası İskitler Şubesi IBAN:TR48 0001 0007 1357 6978 9551 83 veya Hesap No: 57697895-5183 yatırılacaktır)

*Kesinlikle EFT, Havale, Mobil/ İnternet Bankacılığı ve ATM den Yapılan İşlemler Kabul Edilmeyecektir. Sadece Banka gişelerinden yapılan işlemler kabul edilecektir.

*Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün kurumsal hesabına yatırılması durumunda bankada işlem ücreti alınmamaktadır.

*MKE Kurumundan yeni silah alımlarında MKE tarafından Silah Faturası Kesildikten sonra; Silah Devir İşlemlerinde Noter Satışı yapıldıktan sonra; Silah Ruhsatı Yenileme İşlemlerinde Silah Tespiti yapılırken kart ücreti dekontu verilecektir.

İŞYERİNDE BULUNDURMA RUHSATI TALEP EDENLERDEN AYRICA;

(müracaatlar işyeri adreslerine göre yapılacaktır.)

1-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi fotokopisi (Fotokopi Noterden tasdikli olacak yada aslı ile beraber getirilecek.)

2-Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.

3-İşyeri şirkete ait ise talep sahibinin yönetici ve ortaklarını gösteren resmi belge.

4-İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı (Karar metninde şirketin adresi, şirkette kimin silah bulundurmasına muvafakat verildiği ve ruhsatın bulundurma ruhsatı olacağı açıkça belirtilmiş olacak.)

RUHSATI YENİLENECEK VEYA DEVİR ALINACAK SİLAH, TAŞIMARUHSATLI BİR SİLAH İSE,

1- Silah taşıma ruhsatı almaya esas teşkil eden görev nedeniyle taşıma ruhsatı almış olanlar (Müfettiş, Genel Müdür, Büyükelçi vb.) bağlı bulundukları kurumdan görevden ayrıldıkları ya da emekli olduklarını gösterir belge getirmelidir.

2- Daha önceki ruhsatı taşıma olup da bulundurma olarak yeniletmek isteyen, iş veya meslek sahipleri, (müteahhitler, sürü sahipleri, kuyumcular vb.) silah taşıma ruhsatı almaya esas olmuş iş faaliyetleri ile ilgili Vergi Dairesi yazısı getirmelidir. (Faal veya terk mükellef olup olmadıklarına dair)

3- Daha önceki ruhsatı taşıma olup da bulundurma olarak yeniletmek isteyen şirket ortakları, silah taşıma ruhsatı almaya esas olmuş iş faaliyetleri ile ilgili Vergi Dairesi yazısı (Faal veya terk mükellef olup olmadıklarına dair) ile şirketteki görevinin devam edip etmediğine dair ticaret sicil Müdürlüğü yazısı getirmelidir.

BULUNDURMA RUHSATLI SİLAHIN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ:

Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerini kayıtlarına geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Adres değişikliği müracaatımız esnasında aşağıdaki belgeler istenilmektedir.

1- Yarım kapak karton dosya,

2- 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)

3- Adres değişikliğini bildirir dilekçe, ( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek. Dilekçe örnekleri Müdürlüğümüzden veya örnek dilekçeler linkinden temin edilebilir.)

4- Müracaat esnasında düzenlenen nakil belgesi alınmak suretiyle önce silah tespit için ilgili birime getirilecek ardından silah bulunacağı yeni adrese götürülecektir.

5- Ruhsatı başka bir mülki amirlikçe düzenlenen silahın adres değişikli sebebiyle birimimizce ruhsata bağlanması için müracaatta bulunulması durumunda, müracaat esnasında ruhsatı veren birimce düzenlenen nakil belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.​