Close
Zeytinburnu/İstanbul Çırpıcı Mah. Prof. Dr. Aziz Ergin Cd No:74, 34025
0212 416 81 23 yivset@yivset.com.tr
Open hours: Hafta İçi 09:00 - 17:00

 En Az 50 SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR (Md.9/m)

İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Polis bölgesinde ikamet edenler İl/İlçe Emniyet Müdürlüklerine, Jandarma bölgesinde ikamet edenler ise bağlı bulundukları İl/İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelidir.

1- Dilekçe,( Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.)

2- Silah ruhsatı istek formu,

3- Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir,

4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu, (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.

5- 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf, ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır)

6- Silah ruhsat müracaatlarında, Taşıma süresi dolan veya bulundurma ruhsatlı silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir. *60 günlük süre aşılırsa adli işlem yapılır.

7- 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek, 

8- Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )

9. Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

10. Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

11. Oda kayıt belgesi.

12. Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır). Bu bent hükmüne göre silah taşıma ruhsatı verilebilmesi için müracaat edilen tarihte en az elli işçi fiilen çalıştırılıyor olması gerekmektedir. Sigortalı İşçi Sayısının Tespiti Usulü: Sigortalı işçi sayısı, müracaat tarihi itibarıyla 12 ay geriye gidilerek en az 50 işçi için bir yıl içinde toplam en az 18.000 gün prim ödenmiş olmak kaydıyla, değerlendirmeye tabi 12 aydan bazı aylarda işçi sayısı 50 kişinin altına düşmüş ise, diğer aylarla birlikte işçi sayısı ortalaması 50’nin altına düşmez ve toplam en az 18.000 gün prim ödenmiş olursa bu bent kapsamında değerlendirilecektir.

13. Başvuru sahipleri ,1000 (Bin) Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge getirilecek.

14. Aslı getirilmeyen bütün evraklar noterden tasdikli olacaktır.

NOT: 50 sigortalı işçi çalıştıran şirketler; limited şirket ise silah ruhsatı alacak olan kişi ortak ve müdür olmaldır. A.Ş. lerde ortak ve şirketin yönetim kurulu üyesi olmalıdır. Bu şirketlerde iki (2) kişi taşıma ruhsatı alabilir.